Za starú Breclavú
[: Za starú Breclavú, :]
[: u tej boží muky. :]

[: Stojí tam děvečka, :]
[: zalamuje ruky. :]

[: Zalamuje si jich, :]
[: za svoju hlavičkú. :]

[: Komus ňa zanechal, :]
[: švarný šohajíčku. :]

[: Já sem ťa zanechal, :]
[: enom Pánu Bohu. :]

[: Aby sas modlila, :]
[: abych došel domů. :]

[: Šohaj s vojny jede, :]
[: s halvú porúbanú. :]

[: Zavaž ně ju, milá, :]
[: naši nepoznajú. :]

[: Matička poznala, :]
[: tatíček nemohel. :]

[: Tatíčku můj starý, :]
[: já sem z vojny dojel. :]
text vložil/a Jirka
vytvořeno:2008-12-04 21:53:34
změněno:2013-12-09 01:25:42