Milocká dědina
Milocká dědina, jak by kůl uhodil,
není tam synečka, [:co by sa nač hodil:].

Co sa nač hodili, už sú z nich vojáci
a nám tu zostali [:samí posměváci:].
text vložil/a Kajda
vytvořeno:2015-10-30 14:04:23
změněno:2015-10-30 14:04:23