Padalo jablůčko
Padalo jabĺčko dolů konárama,
čo já budzem robic, hojaja šuhája,
čo já budzem robic s troma frejírama.

S jedním sa pod bočkom, s druhým pod obločkom.
Trecí za dverkama, hojaja šuhája,
trecí za dverkama štrngá ostrožkama.

S jedním še polúbím, s druhým še povádzem.
A toho trecieho, hojaja šuhája,
a toho trecieho šumno vyprevadzim.
text vložil/a happy
vytvořeno:2011-09-25 15:56:53
změněno:2012-07-26 21:37:56