Ej Dvorjanki
Ej Dvorjanki to vaľaľ, okruhli jak taľar,
ej mám u nich frajira, maľovaľ ho maľar.
[: Maľare, maľare, šumně ho maľujce,
ej, za mojo peněži, farby něšanujce:]

Ej šumni sme dzivočky, ani nám pari nik,
ej ani u Dvorjankoch pre nás frajir ani.
[: Ani u Dvorjankoch, ani Parchovenoch
ej ani u Košici na hlavnej ulici:]

Ej z Vyšňova parobci takí do ľubenia,
ej jak zhnitý bandurki najar do šadzenia.
[: Bo zhnitý bandurki, šadzic še nědaju,
ej z Vyšňova parobci, ľubic še něznaju:]
text vložil/a Zuzanka
vytvořeno:2008-12-09 21:52:49
změněno:2008-12-09 21:52:49