audio noty
A dyž sme jeli Pajin04.01.2010
Aj ta hlucká hospoda Šupla02.12.2008
Co dělá Kača Pepan03.12.2011
Dozrávajú hrušky ovesňačky Šupla02.12.2008
Na tom hluckém díle Tyca14.03.2011
Pod babíma horama Evka18.11.2009
Pod kopcem Hostýnem David Šinderbal19.04.2015
Pred naším je mostek Šupla02.12.2008
Šel bych k vám, nevím kam Pajin17.02.2010
Ta babická hospoda Pajin04.01.2010
Travěnka zelená Pajin04.01.2010
U Hradišťa na trávníčku Pajin04.12.2008
U studánky seděla Pajin04.01.2010
Už sú ty horičky Pajin04.01.2010
Včelarští mládenci Pajin04.01.2010
Zahrajte mě, muzikanti David Šinderbal19.04.2015