audio noty
Aj, Jureno, Jureno Pepan27.04.2012
Až půjdu Pajis14.01.2009
Chodily pany Vítek08.07.2010
Co sem sa k vám nachodil Pepan27.04.2012
Darmo rodičové Pepan01.05.2012
Ej, kerá je tá hvězdička má Pepan09.11.2012
Ej, létala laštověnka Pepan01.05.2012
Hájíčku, háj Pepan27.04.2012
Henkaj Pajis14.01.2009
Jedna hodina jirik29.09.2010
Jel šohaj orati Pepan09.11.2012
Která je tá hvězdička má Pepan01.05.2012
Líto vám, mamičko Pepan01.05.2012
Malíkovi synové Pajis14.01.2009
Masári Vita05.10.2009
Na petrovském širém poli dodo14.08.2009
Na Petrovských dolinách Pajis14.01.2009
Náš Janíček Pajis14.01.2009
Petrove, Petrove Pajis14.01.2009
Pověz ně, má milá jirik22.09.2010
Rodinu mám Pajis15.01.2009
Seče šohaj, seče trávu Pepan09.11.2012
Skoro ráno bývá Pajis14.01.2009
Slavíček zpívá, až sa rozléhá Pepan09.11.2012
Šohaju, šohaju Pepan09.11.2012
Toto je tá cesta Pajis14.01.2009
Ty petrovské sklepy Pepan09.11.2012
Už je milá, blízko vánoc Pepan09.11.2012
Už ten vraný kůň Pepan09.11.2012
V Strážnickém dvoru Pajis14.01.2009
V tem zeleném hájíčku Pepan09.11.2012
Ve Strážnici muzikanti hráli Pajis14.01.2009
Vím já o děvčině Pepan09.11.2012
Vyletěl pták Pajis15.01.2009
Zaspala nevěsta Pajis14.01.2009
Zazpíval kohútek Pepan09.11.2012
Žerotín, Žerotín Pepan09.11.2012