Po potoce chodila
[: Po potoce chodila, drobné rybky lovila. :]
[: Kač, kač, kač, kačena, nasypem ti zeleného jačmeňa. :]

[: Já jačmeňa nejedám, ošidit sa ti nedám. :]
[: Falešné oči máš za jinýma, za jinýma pozeráš. :]

[: Za jinýma každý deň, za mnú jednú za týden. :]
[: To eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča robotu. :]

[: Keď má dívča pec mazat, ty jí dojdeš zavazat. :]
[: A keď má buchty péct,ty jich dojdeš, ty jich dojdeš šecky zest. :]

Hopsa s ňú pod strešňú, nech sa jí ty harafice roztresnú.
Hopsa s ňú stará je, zuby sa jí škobrtajú, ráda je.
text vložil/a Pajin
vytvořeno:2008-12-04 14:37:09
změněno:2014-10-14 22:58:09